Tisztelt Érdeklődő!

 

Számomra a személyes adatok védelme, az adatbiztonság első sorban érték, az európai kultúra része, üzleti kapcsolat egyik fontos alapja. Az adatkezelési folyamatok előzetes tervezése, az átláthatóság, a tudatosság, a tájékozottság, az érintettek védelme érdekében kiemelt fontosságú. A biztonság és a jogszabályoknak való megfelelés minden tisztességes üzleti tevékenység alapja.

Székesfehérvári lakosként 10 éves jogászi gyakorlattal rendelkezem, költségvetési szerv részére kamarai jogtanácsosként (Fejér Megyei Ügyvédi Kamara: 36075733) több, mint öt éve folytatok ügyvédi tevékenységet. 

Ötödik éve végzek belső adatvédelmi felelősi/adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatokat, elméleti ismereteimet folyamatosan frissítem, a több adatkezelő GDPR felkészítésében vettem részt, és állok kapcsolatban velük adatvédelmi tisztviselőként. Adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász képzettséget 2020. január 15. napján szereztem az ELTÉ-n.

Mind adatvédelmi, mind információszabadsággal kapcsolatos ügyekben van gyakorlatom. Adatvédelem területén az érintettek jogainak biztosítása, a továbbítható, kiadható adatok körének meghatározása mindig gondos mérlegelést igényel. Ezen túl adatvédelmi szabályzat, tájékoztató, nyilvántartás elkészítése, hatásvizsgálat, adatvédelmi incidensbejelentés, adatvédelmi ellenőrzés, kamerarendszerek megfelelő működtetése körében is tapasztalatot gyűjtöttem.

Belső adatvédelmi nyilvántartásokat, szabályzatokat, adatkezelési tájékoztatókat rendszeresen frissítem, az esetleges jogtalan adatkezelésre felhívom a figyelmet, képzéseket, tájékoztatókat tartok az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében.  Az adatbiztonsági követelmények, módszerek, intézkedések alkalmazása is érdeklődési, tapasztalati körömbe tartozik.   

Adatkezelések azonosításában, adatkezelési folyamatok megfelelő kezelésében, a GDPR felkészítésben keressen bátran! 

 

Tisztelettel:

dr. Kozma Gergely ev.

 adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász

adatvédelmi tisztviselő