Megrendelhető feladatok:

 

Feladat:

GDPR előírás:

Ellenérték:

Adatvédelmi szabályzat elkészítése

24. cikk (2), 83. cikk (2) d)

 

Adatvédelmi szabályzat felülvizsgálata (amennyiben a korábbi jogszabály szerint lett elfogadva)

24. cikk (2)

 

Adatvédelmi tájékoztatók

12. cikk (1), 13. cikk (1), 14. cikk (1)

 

Adatkezelési nyilvántartás elkészítése

30. cikk (1) kivéve (5)

 

Személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó panaszok kezelése (előfordulás esetén)

12. cikk (3)

 

Adatkezelési kockázatok felmérése

34. cikk (1) és 35. cikk (1), 83. cikk (2) d)

 

Adatvédelmi hatásvizsgálat

35. cikk (3), (4), 36. cikk (1)

 

Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása

37. cikk (1)

 

Adatvédelmi felkészítő oktatás

39. cikk (1) a)

 

Szerződésminták átdolgozása

6. cikk (1) b) pont szerint

 

Közös adatkezelői szerződések megkötése

26. cikk (1)

 

Adatvédelmi tanúsítás

42. cikk (3) 83. cikk (2) j)

 

Adatfeldolgozói szerződések megkötése

28. cikk (3)

 

Adatvédelmi incidensek kezelése, nyilvántartása

33. cikk (1), (5), 34. cikk (1), 83. cikk (2) f), h)

 

Informatikai biztonsági felkészítő oktatás

 

 

Informatikai rendszer biztonsági szempontú áttekintése

25. cikk (1)-(2) 32. cikk (1), 83. cikk (2) d)

 

Informatikai biztonsági tárgyú szabályzatok elkészítése

24. cikk (2), 83. cikk (2) d)

 

Informatikai biztonsági tárgyú tanácsadás (pl. rendszerek kiépítése, biztonsági megoldások alkalmazása, beszerzése előtt)

 24. cikk (2)

 

Kamerarendszer felmérése

 

 

GDPR felkészítő csomag személyre szabása        

 

 

Helyszíni bejárás, tanácsadás

 

 

 

Vállalkozó a vállalkozói díj visszafizetését vállalja a megrendelőre kiszabandó esetleges bírság, illetve a megrendelő, illetve adatfeldolgozója által az érintetteknek okozott károk megtérítése kapcsán, amennyiben a bírság kiszabásának egyedüli oka a vállalkozó által szolgáltatott dokumentumokban lévő hiba (amely károkért a GDPR rendelet alapján az adatkezelő felel). 

Vállalkozó valamennyi tudomására jutott titkot – így különösen üzleti titkot, szabadalmi, know how ismeretet – megőrzi.