Tisztelt Érdeklődő!

 

Szinte nem telik el úgy hét, hogy ne hallanánk súlyos adatvédelmi incidensekről, adatokkal való visszaélésekről, perekről, súlyos bírságokról, amelyek alapja rendszerint munkavállalói visszaélés, informatikai rendszerekben tárolt adatok megszerzése és közzététele, illetve az érintett tudta nélküli felhasználása. Az adatvédelmi incidensek megelőzése, megfelelő kezelése, az adatkezelési kockázatok értékelése kiemelt szakértelmet jelentő feladat.

- Előfordul, hogy mások számára hozzáférhetővé válnak olyan személyes, illetve érzékeny adatok, amelyeket az érintett nem kívánt közölni (titoktartási incidens). Ilyen esetek másodlagos hatása lehet a személyiség lopás, személyazonossággal visszaélés, amelynek során az érintett személy jó hírneve sérül, kára keletkezik.

- Szintén súlyos problémát jelent, ha a személyes adat hozzáférése válik lehetetlenné, megsemmisül, elveszik adat (hozzáférési incidens), ilyen esetekre gyakran zsarolóvírus, vagy adatbázis elleni külső, vagy belső támadás esetén kerül sor. 

- Ugyancsak problémát okoznak az olyan helyzetek, amelyek során személyes adatok megváltoztatására kerül sor (sérthetetlenséggel kapcsolatos incidens).

A fentiekben röviden bemutatott kategóriák esetén is látszik, hogy az adatvédelem kapcsán komplex szabályozási, informatikai intézkedésekre van szükség, amely speciális szakértelmet, gyakorlatot igényel, amely területen a www.adatorom.hu csapata a felelős adatkezelőket segíti. Nem pusztán megfelelő jogi szabályozást igénylő feladatokról van tehát szó.